dilluns, 5 de juliol de 2010

Torna la sol·licitud d'incorporació a la borsa

Des de gencat (
Font original: gencat.cat):

Termini de presentació de la sol·licitud: del 28 de juny al 28 de juliol del 2010

Sol·licitud (Es preveu que el 6 de juliol l'aplicació de sol·licitud no estigui disponible entre les 17 i les 18 hores.)

S'accedeix a l'aplicació amb què es gestiona la sol·licitud i la consulta de les dades mitjançant el codi personal de la XTEC o per mitjà d'un codi temporal.

En el termini de 10 dies des de la tramitació telemàtica de la sol·licitud s'ha de presentar en el registre del Consorci d'Educació de Barcelona o del servei territorial del Departament d'Educació demanat com a preferent la documentació següent:
  • el formulari de sol·licitud que es genera des de l'aplicació;
  • la documentació justificativa dels requisits i els mèrits al·legats que s'especifica a l'aplicació en tramitar la sol·licitud;
  • una declaració jurada o promesa, que també facilita l'aplicació (apartat I.1.d), i
  • un certificat mèdic original que acrediti que no es pateix cap malaltia ni es té cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i al lloc de treball que s'ha d'ocupar.


Homeschooling o ensenyant a casa

Aquest diumenge van emetre a la Sexta a "Vuelta y vuelta" un capítol dedicat a comparar dues maneres d'instrucció, d'ensenyament extremes: a un internat i a casa. Educar i formar és el que volen fer a l'internat. De moment estic veient el programa. Puc fer una valoració primerenca i és la següent: crec a que escollir l'internat es delegar d'una manera total la formació i la socialització a un centre en canvi optar per fer-ho a casa és l'extrem oposat. No tinc gens clar ni l'una ni l'altre, veig problemes en ambdues. Més endavant faré una valoració més plena, un cop acabi de veure el programa sencer.